Doktor olarak Almanya’da nasıl çalışabilirim?

Tıp Fakültesi diplomam Almanya’da geçerli mi? Denklik alabilirmiyim? Denklik için neler yapmalıyım?

doktor

Doçent üzerinde 29 Temmuz 2018 soruldu Almanya.
Yorum Ekle
 • 1 Cevap(lar)

  MESLEKİ NİTELİĞİMİN DENKLİĞİNİ ALMAM GEREKİYOR MU?

  Doktor olarak Almanya’da kısıtlama olmaksızın çalışmak istiyorsanız resmi bir izin yani onama almanız gerekmektedir.

  Almanya dışında aldığınız diploma ile Almanya’da onama başvurusunda bulunabilirsiniz. Onama kapsamında yetkili merci, sizin diplomanız ile muadil Almanya diplomasının eşdeğerliğini inceler. Onama ancak eğitiminizin eşdeğer olarak kabul edilmesi durumunda verilebilir.

  Almanya’da sadece sınırlı bir zaman dilimi için hekim olarak çalışmak istiyorsanız, süreli çalışma izni için başvuruda bulunabilirsiniz. Genellikle bu izin en fazla iki yıl süreyle verilir ve sadece özel münferit durumlarda uzatılabilir. İznin verilmesi için, tıbbi eğitiminizi tamamladığınızı belgeleyebilmeniz gerekmektedir. İzin, belirli faaliyetler ve çalışma yerleriyle sınırlandırılabilir. Çalışma izni Almanya dışında edindiğiniz mesleki niteliklerinizin tanınmasını içermez. Geçici bir çalışma izniyle de onama başvurusunda bulunabilirsiniz.

  Diplomanızı Avrupa Birliği’nin, Avrupa Ekonomik Alanı’nın bir üye devletinden veya İsviçre’den aldıysanız ancak istisnai durumlarda çalışma izni almanız gerekir. Genelde bu diploma sahiplerine onama verilmesi gerekir. Tercih ettiğiniz eyaletin ön koşullarına ilişkin bilgileri yetkili makamdan alabilirsiniz.

  DENKLİK İŞLEMLERİNİ KİM YAPTIRABİLİR?

  • Bir tıp diplomasına sahipseniz Almanya’da hekim olarak çalışmak üzere onama başvurusunda bulunabilirsiniz.
  • Almanya dışında aldığınız diplomanın denkliği hakkında, onama işlemi kapsamında yetkili makam karar verir.
  • Onama başvurusunda, sahip olduğunuz vatandaşlıktan, diplomanın alındığı ülkeden ve oturma izni durumunuzdan bağımsız olarak bulunabilirsiniz.
  • İşlem genelde ücrete tabidir. Masraflara ilişkin bilgileri yetkili mercilerden alabilirsiniz.

  DENKLİK İŞLEMLERİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

  AB/AEA/İsviçre ülkelerinde alınan diplomalar için işlemler

  • Genel olarak 2005/36/EG yönetmeliğine göre otomatik olarak denklik süreci geçerlidir: Diplomanız bireysel bir eşdeğerlik incelemesine gerek olmadan denklik alır.
  • Eğitimin verildiği ülkedeki yetkili sağlık kurumundan temin edilen, eğitimin, 36/2005/EG yönetmeliğinin asgari standartlarına uygun olduğuna dair bir belge ibraz etmeniz halinde, eğitimin verildiği ülkenin Avrupa Birliği’ne katılması öncesinde alınmış diplomalara da otomatik olarak denklik verilir.

  AB/AEA dışı ülkeler ve otomatik olarak denklik verilmeyen AB diplomaları için süreç

  • Yetkili merci, Almanya dışında aldığınız tıp diploması ile Almanya diplomasının eşdeğer olup olmadığını inceler.
  • Yabancı diplomanız ile Almanya diploması arasında belirleyici farklılıklar olmadığı takdirde diplomanız eşdeğer olarak kabul edilir.
  • Meslek diplomasının yanı sıra Almanya içinde veya Almanya dışında edindiğiniz mesleki deneyimler de yetkili merci tarafından dikkate alınır. Tespit edilen belirleyici farklılıkların, edinilen mesleki deneyim ile telafi edilmesi mümkün olabilir.

  HANGİ SONUÇLAR MÜMKÜNDÜR?

  • Diplomanızın eşdeğerliğinin tespit edilmesi ve onama almak için yeterli Almanca bilgisine sahip olmak gibi gerekli diğer koşulların da yerine getirilmesi durumunda size onama verilir.
  • Sahip olduğunuz diploma ile Almanya diploması arasında belirleyici farklılıklar olduğu takdirde, bilgi düzeyinizin eşdeğerliğini kanıtlamak için bir sınava katılma imkânına sahipsiniz.
  • Sınavı geçtiğiniz takdirde onama verilir.

  Yetkili makamdan daha fazla bilgi temin edebilirsiniz.

  ESKİ YASAYA DAYANAN SÜREÇLERE AİT SONUÇLAR DİKKATE ALINIR MI?

  • Mesleki niteliğin eşdeğerliği daha önce gerçekleşen bir çalışma izni verme veya uzatma işleminde tespit edilmişse, bu tespit onama başvurusu kapsamında da dikkate alınır.
  • Daha önce başarıyla geçtiğiniz bir sınava tekrar girmeniz zorunlu değildir. Daha önceki bir çalışma izni işlemi kapsamında sınavın geçilememiş olması onama başvurusuna engel teşkil etmez. Sınava tekrar girilebilir.

  BAŞVURU İÇİN HANGİ EVRAKLAR GEREKLİDİR?

  • Kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport)
  • Kısa özgeçmiş
  • Eğitim belgesinin ve varsa diğer nitelik belgelerinin resmi tasdikli suretleri
  • Eğitiminizin ve varsa mesleki deneyimlerinizin çizelge halinde bir özeti
  • İlgili mesleki deneyiminize ilişkin belgeler
  • Geldiğiniz ülkede mesleği icra etme hakkına dair belge ve başvuru sahibinin bu mesleği Almanya’da icra etmek istediğini kanıtlayan evraklar (AB/AEA/İsviçre’de alınan diplomalar bu uygulamadan muaf tutulur)
  • Mesleği icra etmeniz konusunda herhangi bir sağlık engeli olmadığına dair doktor raporu (bir aydan eski olmayan)
  • Sabıka kaydı (bir aydan eski olmayan)
  • Hakkınızda açılmış bir adli ceza davası olup olmadığına dair beyan.

  Evraklar Almanca olarak düzenlenmemiş olduğu takdirde tasdikli tercümeleri ilaveten ibraz edilmelidir. Açıkça resmi tasdikli suretler talep edilmediği sürece, evraklarınızın fotokopilerini de ibraz edebilirsiniz.

  Doçent üzerinde 29 Temmuz 2018 cevapladı.
  Yorum Ekle
 • Cevabın

  Bu cevabı göndererek, kullanım koşulları ve gizlilik kurallarını kabul etmiş olursunuz privacy policy and terms of service.