Diş Hekimi olarak Almanya’da nasıl çalışabilirim?

Diş hekimi diplomam Almanya’da geçerli mi? Denklik alabilirmiyim? Denklik için neler yapmalıyım?

diş hekimi

Doçent üzerinde 29 Temmuz 2018 soruldu Almanya.
Yorum Ekle
 • 1 Cevap(lar)

  MESLEKİ NİTELİĞİMİN DENKLİĞİNİ ALMAM GEREKİYOR MU?

  Diş hekimi olarak Almanya’da kısıtlama olmaksızın çalışmak istiyorsanız, resmi bir çalışma izni yani onama almanız gerekmektedir.

  Almanya dışında aldığınız diploma ile de Almanya’da onama başvurusunda bulunabilirsiniz. Onama kapsamında yetkili merci sizin diplomanız ile muadil Alman diplomasının eşdeğerliğini inceler. Onama ancak eğitiminizin eşdeğer olarak kabul edildiği takdirde verilebilir.

  Almanya’da sadece sınırlı bir süre için diş hekimi olarak çalışmak istiyorsanız, süreli bir çalışma izni için başvuruda bulunabilirsiniz. Genellikle bu izin en fazla iki yıl süreliğine verilir ve sadece özel münferit durumlarda uzatılabilir. İznin verilmesi için, diş hekimliği eğitimi aldığınızı belgeleyebilmeniz gerekir. İzin, belirli faaliyetler ve çalışma yerleriyle sınırlandırılabilir. Çalışma izni, Almanya dışında edindiğiniz mesleki niteliklerinizin denkliğini kapsamaz. Belirli süreli bir çalışma izniyle de onama başvurusunda bulunabilirsiniz.

  Diplomanızı Avrupa Birliği’nin, Avrupa Ekonomik Alanı’nın bir üye devletinden veya İsviçre’den aldıysanız çalışma izni ancak istisnai durumlarda verilir. Genelde bu diploma sahiplerine onama verilmesi gerekir. Tercih ettiğiniz eyaletin belirli şartlarına ilişkin bilgileri yetkili mercilerden alabilirsiniz.

   

  DENKLİK İŞLEMLERİNİ KİM YAPTIRABİLİR?

  • Bir diş hekimliği meslek diplomasına sahipseniz, Almanya’da diş hekimi olarak çalışmak üzere onama başvurusunda bulunabilirsiniz.
  • Almanya dışında aldığınız diplomanın denkliğine onama işlemleri kapsamında yetkili makam karar verir.
  • Sahip olduğunuz vatandaşlıktan, diplomanızı hangi ülkeden aldığınızdan veya oturma izni durumunuzdan bağımsız olarak onama başvurusunda bulunabilirsiniz.
  • İşlemler genelde ücrete tabidir. Masraflara ilişkin bilgileri yetkili mercilerden alabilirsiniz.

  DENKLİK İŞLEMLERİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

  AB/AEA/İsviçre’de alınan diplomalar için işlemler

  • Genel olarak 2005/36/EG yönetmeliği doğrultusunda otomatik denklik yöntemi geçerlidir: Diplomanıza bireysel bir eşdeğerlik tespiti gerekmeksizin denklik verilir.
  • Eğitimin alındığı ülkenin Avrupa Birliği’ne katılmasından önce alınan diplomalara, ülkedeki yetkili sağlık kurumunun sunduğu eğitimin, 36/2005/EG yönetmeliğinin asgari standartlarına uygun olduğuna dair bir belge ibraz etmeniz halinde otomatik olarak denklik verilir.

  AB/AEA dışındaki ülkeler ve otomatik olarak denklik verilmeyen AB diplomaları için işlemler

  • Yetkili merci, Almanya dışında aldığınız tıp diploması ile Almanya diplomasının eşdeğer olup olmadığını inceler.
  • Almanya dışında aldığınız diplomayla Almanya diploması arasında belirleyici farklılıklar olmadığı takdirde, diplomanız eşdeğer olarak kabul edilir.
  • Meslek diplomasının yanı sıra Almanya içinde veya dışında edindiğiniz mesleki deneyimler de yetkili merci tarafından dikkate alınır. Tespit edilen belirleyici farklılıklar, ilgili mesleki deneyimler ile telafi edilebilir.

  HANGİ SONUÇLAR MÜMKÜNDÜR?

  • Diplomanızın eşdeğerliğinin tespit edilmesi ve onama almak için yeterli Almanca bilgisi gibi gerekli diğer koşulların da yerine getirilmesi durumunda size onama verilir.
  • Sahip olduğunuz diploma ile Almanya diploması arasında belirleyici farklılıklar olduğu takdirde, bilgi düzeyinizin eşdeğerliğini kanıtlamak için bir sınava girme imkanına sahipsiniz.
  • Sınavı geçmenizin ardından onama verilir.

  Yetkili makamdan daha fazla bilgi temin edebilirsiniz.

  ESKİ YASAYA DAYANAN İŞLEMLER KAPSAMINDAKİ SONUÇLAR DİKKATE ALINIYOR MU?

  • Mesleki niteliğin eşdeğerliği önceki çalışma izni verme veya uzatma işlemleri kapsamında tespit edilmiş olduğu takdirde, bu tespit onama başvurusu kapsamında da dikkate alınacaktır.
  • Daha önce başarıyla geçtiğiniz bir sınava tekrar girmeniz gerekli değildir. Önceki izin işlemleri kapsamında sınavın geçilememiş olması onama başvurusuna engel teşkil etmez. Sınava tekrar girilebilir.

  BAŞVURU İÇİN HANGİ EVRAKLAR GEREKLİDİR?

  • Kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport)
  • Kısa özgeçmiş
  • Eğitim belgesinin ve varsa diğer mesleki nitelik belgelerinin resmi tasdikli suretleri
  • Eğitiminizin ve varsa mesleki deneyimlerinizin çizelge halinde bir özeti
  • lgili mesleki deneyiminize ilişkin belgeler
  • Geldiğiniz ülkede mesleği icra etme hakkına dair belge ve başvuru sahibinin bu mesleği Almanya’da icra etmek istediğini kanıtlayan evraklar (AB/AEA/İsviçre’de alınan diplomalar bundan muaf tutulur)
  • Mesleği icra etmenizde herhangi bir sağlık engeli olmadığına dair doktor raporu (bir aydan eski olmayan)
  • Hakkınızda açılmış bir adli ceza davası olup olmadığına dair beyanat.

  Evraklar Almanca olarak düzenlenmemiş olduğu takdirde tasdikli tercümeleri ilaveten ibraz edilmelidir. Açıkça resmi tasdikli suretler talep edilmediği sürece, evraklarınızın fotokopilerini de ibraz edebilirsiniz.

   

   

  Doçent üzerinde 29 Temmuz 2018 cevapladı.
  Yorum Ekle
 • Cevabın

  Bu cevabı göndererek, kullanım koşulları ve gizlilik kurallarını kabul etmiş olursunuz privacy policy and terms of service.